Каква е разликата между онлайн обучение и дистанционно обучение?

Наложените ограничения поради коронавируса доведоха до рязко увеличение на използването на онлайн системи за преподаване от разстояние и дистанционно обучение. И двете понятия  включват студенти и преподаватели работещи със сходни компютърни  устройства, но има някои разлики, които ще разгледаме в тази статия.

Най-общо  разликите между онлайн обучението и дистанционното обучение може да се класифицират по три основни параметъра:

 1. Разлики в местоположението. Основната разлика между онлайн обучението (което понякога се нарича електронно обучение) и дистанционното обучение е мястото. В първото учениците могат да бъдат заедно във виртуална класната стая с инструктор, докато работят чрез дигиталните си средства за преподаване и оценяване. Във второто учениците работят онлайн у дома, докато учителят назначава задачи и тестове в дигиталната среда.
 2. Разлики в взаимодействието. В онлайн обучението взаимодействието между учители и ученици е редовно в  смесена техника на обучение,  заедно с други стратегии за преподаване. Докато дистанционното обучение не включва  редовно взаимодействие между учители и ученици, а разчита на система за управление на обучението (LMS).
 3. Различия в намерението за преподаване. Онлайн обучението е предназначено да се използва в комбинация с различни други методи за преподаване лице в лице. Дистанционното обучение е метод за предоставяне на учебни материали, а не като вариация на вашия стил на преподаване.

Предимства на онлайн обучението и дистанционното обучение

Онлайн обучението осигурява три основни ползи в класната стая.

 • На първо място това е отличен начин за увеличаване на ангажираността на студентите, като позволява смесена техника, включваща различни учебни ресурси и методи на преподаване и поднасяне на съдържанието по множество начини.
 • Второ, използването на онлайн инструменти за обучение ви улеснява да сте по-ефективни. Когато използвате инструменти като цифрова учебна програма, ще имате по-голяма гъвкавост и контрол над уроците и домашните работи на учениците.
 • Накрая, когато използвате онлайн обучение, ще откриете, че това ви спестява време за планиране на уроците и оценка на обучаемите.

Дистанционното обучение от своя страна има своите уникални предимства в сравнение с онлайн обучението.

 • Първо, дистанционното обучение може да продължи без прекъсване дори в събития като снежни дни или в пандемията на COVID-19.
 • Спестява време на преподавателите. 
 • Освен това дистанционното обучение осигурява по-голяма гъвкавост на учениците да работят със свой собствен темп и да преглеждат материалите  според собствените си нужди.

Недостатъци на онлайн и дистанционното обучение

Както при всяка друга система, тези също имат свои недостатъци.  Основният недостатък сред които е факта, че и двете обучения разчитат на цифрови ресурси.

 • Онлайн обучението е възможно когато учениците имат редовен достъп до съответните технологии.  Ако учениците ви нямат редовен достъп до компютри или други устройства по време на уроците няма как да се реализира това обучение.
 • Второ, ако се опитате да използвате онлайн обучение от начало до край за всички занятия, това ще доведе до повишено време взирайки се в екрана и проблеми със зрението на учениците. Освен това учениците могат да мамят в изпитите, като използват цифрови инструменти.

При осъществяването на дистанционно обучение има четири основни проблема, които трябва да знаете.

 • Първо, не е възможно да се използва дистанционно обучение, ако вашите ученици нямат достъп до устройства или интернет у дома.
 • Второ, при дистанционното обучение е невъзможно да се следи дали вашите ученици действително работят.
 • Трето, при  дистанционното обучение е още по-лесна измамата.
 • И накрая, както при онлайн обучението, дистанционното обучение също води  до още по-дълго взиране в екрана от вашите ученици.

Кое е по-добре?

Дистанционното обучение обикновено работи най-добре с по-възрастните студенти, които имат постоянен достъп до технологии у дома и ще работят отговорно сами със себе си. За него обаче е необходим предварително подготвен ресурс и предоставяне на всички учебни материали. Затова онлайн обучението чудесно го допълва и двете не могат едно без друго.