Презентационни умения и презентации

професионална презентацияУмението да презентираш продукти е особено ценно и всеки търси различни ресурси за това.  Такъв полезен ресурс е сайта за презентационни умения, спийчмейкинг, техники за аргументация и водене на преговори: http://re-presentation.net/

Серия от публикации, посветени на техники за презентиране и методи за работа с презентации. Темите са четени през периода 2007-2011г. като лекции по „Презентационни умения”, „Спийчмейкинг”, „Аргументирана комуникация” и „Теория на преговорите” към СУ „Св. Климент Охридски” и „M3-College” от д-р Г. Петков и доц. д-р И. Мавродиева.

В сайта може да намерите още: Лекции и материали за „Невербална комуникация“, „Езикът на тялото“, „Реторика“, Техники за преговаряне, Правила за етикет и протокол. Готови темплейти за презентации. Powerpoint презентации. Бизнес презентации. Колекция от най-добрите безплатни power point презентации .

Визитни картички – правила на размяна

Размяната на визитни картички също може да се счита за елемент на комуникацията. Тя има значение както с оглед на визуалната култура, така и е част от не вербалната комуникация.

Твърде разпространени у нас напоследък са двуезичните служебни визитни картички (на български от едната страна и на английски от другата). За наше улеснение бихме могли да имаме по няколко вида визитни картички – на български, на английски, на друг чужд език (който говорим), с повече или по-малко данни (например с посочен или не домашен адрес и телефон) и да ги разпространяваме по преценка. В развитите страни са разпространени семейните визитни картички, които се използват при общуването извън служебната среда – например те придружават подаръци или букети. В тези картички се посочват имената и на двамата съпрузи и домашният адрес и телефон, както в посочения трети пример. Дамските визитни картички (на съпруги на официални лица) се отличават по това, че на тях е посочено единствено името на дамата – нито адрес, нито телефон (например на картичката на съпругата на бившия германски канцлер Хелмут Кол пише само „Ханелоре Кол“). Тези визитки служат главно за придружаване на подаръци и букети.

Както е казал Архимед Дайте ми умението да презентирам и аз ще преобърна света

Размяна на визитки. При официални разговори между партньори, които не са се познавали до този момент, визитки се разменят, след като участниците в разговора седнат на работната маса. Гостът поставя пред всеки от стоящите срещу него партньори своята визитка (на маса визитката не се дава в ръка). Домакинът взема в ръка получената визитка, поглежда я и я връща пред себе си (не я прибира в джоба си). Така визитката остава пред него до края на срещата. От Япония се разпространи практиката всеки от участниците за удобство да подрежда пред себе си картичките на стоящите срещу него партньори според тяхното разположение на масата. При запознанства по време на приеми и коктейли, когато събеседниците са прави, визитки се разменят по преценка в края на разговора, последвал запознанството (не със самото запознанство).