Що е копирайтинг – думи, думи, думи!

Що е копирайтингДумата копирайтинг все още е непозната дори за хора над средното интелигентно равнище. Предполагам, че липсва и в най-новия езиков речник на БАН, където по принцип бяха нацвъкани доста чуждици, свързани с живота и работата в интернет.

Ако трябва да преведем с три думи що е то копирайтинг, ще кажем: копирайтинг означава писане на текстове. Ако трябва да преведем с две думи що е то копирайтинг, няма да можем да го уцелим или поне аз не се сещам. И ако трябва да преведем с една дума копирайтинг, най-добре е да кажем просто „писане”. Понеже това, което се пише, може да бъде текст и нищо друго.

Освен че думата копирайтинг все още не е позната на широката общественост, нейното значение много динамично се променя и това още повече затруднява налагането и разбирането й. В близкото минало, когато рекламните агенции бяха в разцвета си, с копирайтинг се означаваше творческия процес по намиране на идеята и създаването на съдържанието на рекламите. На това му викат криейтив, а самото обличане на криейтива в думи и текст – копирайтинг.

Днес обаче това е по-рядко срещаната употреба на думата копирайтинг. Някак от само себе си значението на копирайтинг започва все повече и повече да се свързва с писането на текстове за интернет, което, разбира се, не е случайно. Причина е, че ламята Интернет гълта все повече и повече текстове, които се конкурират помежду си.

От качествен копирайтинг има нужда всеки интернет сайт, независимо какво е предназначението му. Всъщност от качествен копирайтинг има нужда и всяка публична кампания, защото библейската максима „в началото бе словото” продължава да важи и до днес. На практика целият процес на комуникация е свързан с правилната, уместна и находчива подредба на думи.

Копирайтинг има дори там, където на пръв поглед няма писан текст. Да вземем за пример изказванията на политиците. Много, ама много рядко, те им идват отвътре, демек – съчиняват ги в момента на говоренето. Даже, когато им взимат интервю, което гледате по телевизията, преди това най-често е протекъл един класически процес на копирайтинг, в който са написани предварително и въпросите, и техните отговори. Това още не значи, че отговорите са неискрени, но обикновено по-скоро е така.

Копирайтинг все още означава и просто писане на рекламен текст. Независимо дали имате нужда от рекламна дипляна, брошура, плакат, аудио или видео реклама, няма как да минете без копирайтинг. В телевизионната реклама копирайтинг се прави под формата на т.нар. сториборд, в който преди заснемането, за всяка сцена се слага картинка, а срещу нея съответните думи, думи, думи….Накратко – копирайтинг.