Онлайн инструменти за антиплагиатство!

антиплагиатство

Плагиатсвото е голям проблем в съвременната българска действителност, но за наша радост съществуват редица безплатни инструменти за антиплагиатство с които можем безплатно да проверим текста на дадена дисертация, курсова работа или материали публикувани в интернет.

  1. Нека да започнем с българският инструмент на Cloxy http://unique.cloxy.com/, който  проверява дали даден текст вече го има в Интернет с помоща на търсене в Google.BG
  2. Един oтличен инструмент за проверка на дублирано съдържание до 25 000 думи Plagiarism Checker | 100% Free and Accurate – Duplichecker и колекция от още много инструменти за работа с текст.
  3. Plagiarism Checker Free | Accurate with Percentage (plagiarismdetector.net)
  4. Един от най-старите инструменти за борба с кражбата на съдържание от сайтове е  http://www.copyscape.com/. С него просто може да посочите даден URL адрес и да разберете кой го е копирал. Също така има платена възможност да ви изпраща имейл, когато са откраднали информация от вашият сайт.
  5. Free online Plagiarism Checker With Percentage (seoscrapers.com)
  6. Още един инструмент с модул за LMS Moodle http://plagiarisma.net/
  7.  Plagiarism Checker – 100% Free Online Plagiarism Detector (smallseotools.com)
  8. Plagiarism Checker – откриване на плагиатство с помоща на изкуствения интелект.

Пожелаваме Ви успешно ползване.