Как се прави уеб дизайн и съдържание за детска аудитория?

Уеб съдържание за детската аудиторияДнешното младо поколение израства в развитата (към момента) технологична среда, което е сериозна предпоставка за бързото усвояване на новите технологии. Съвсем очаквано децата все по-често са част от Интернет пространството.  Когато подготвяме сайт за детската аудитория е добре да помислим още в началото за неговия уеб дизайн и уеб съдържание.

При изграждането на Уеб сайт за деца  трябва да се има предвид, че детската аудитория все още се учи да чете  и по-трудно концентрират вниманието си. Изграждането на уеб дизайн за детска публика е сериозно предизвикателство, но също така и съдържа своя специфичен чар.

Трябва да създадете дигитално приключение за хора, които нямат когнитивната способност да разбират абстракция. Трябва да спечелите за своя бранд деца, които се влияят почти на 100%  само от своите връстници.

Поради тези причини създаването на уеб съдържание и дизайн за детска аудитория трябва да се съобрази с някои особени правила:

  1.       Използвайте директна терминология, а не абстрактни понятия при писането на уеб текст и изобщо при създаването на цялостно уеб съдържание.
  2.       Дайте на децата възможност за творчество.
  3.       Използвайте възможно най-много картинки, от време на време  видео и много малко текст.
  4.       Изисквайте много малко персонална информация.
  5.       Използвайте „приятелски“ език.

Шрифтовете, които се използват при замислянето на вашия детски уеб дизайн са от голямо значение, както и езикът, с който ще се обръщате към децата. Удебелените закръглени шрифтове, по-големи от традиционните уеб дизайн решения са удачен вариант. Не забравяйте, че децата все още се учат да използват думите.

При цветовете можете да проявите творчество – не забравяйте обаче да отделите цветово по-важните обекти на вниманието – детето рядко ще разглежда нещо странично от това, върху което се акцентира.

При замислянето на бутоните за вашия уеб дизайн помислите как да ги разграничите по вид и да ги направите по-видими за детското око. Различните цветове и форми от останалата част на използвания уеб дизайн са добро решение.

Уеб съдържанието и уеб дизайн за детска аудитория са специфично нещо. Но когато е изпълнено добре се отблагодарява с постоянна аудитория и внимание у най-малките. Чрез много експериментиране, тестване и творчество, вие може да създадете един интересен сайт, който да ангажира най-малките по един забавен, привлекателен и креативен начин.