Гражданско-военно сътрудничество. Нито рак, нито щука!

Гражданско военно сътрудничествоОбществото дава мандат на определени хора и търси отговорност, но е необходимо и държавата да се грижи за хората, които изпълняват тези мисии. Когато не се изпълнява мандата се налагат санкции. В днешно време властта освен изпълнителна, законодателна и съдебна власт има и медийна власт. Който контролира четирите власти,  контролира също полицията и армията.  За това е много важно да не се допускат корумпирани личности в тези сфери.

Още Карл Фридрих  е измислил решение на проблема с корумпираните политици, нарекъл го е система на очакваните реакции.  Политиците декларират на входа и изхода доходите си, а в другото време се наблюдават от избирателите им.

На България е необходим максимален военен професионализъм при максимален цивилен контрол, а не просто върховна власт на цивилните над военните.

Изхождайки от историческа гледна точка се оказва, че колкото е по – ниска политическата култура на населението,  толкова по-голяма е възможността  за намеса на военните в обществения живот.

Факт е, че при военен преврат престъпността се свежда до нула,  но превратаджиите си остават престъпници и после биват съдени.  Както се казва на армията и плащат за да не работи, започне ли да работи измират хора,  но тежко и горко на тия дето нямат армия!

Ще се запишете ли като доброволец за защита на България, ако се провежда мобилизация при нужда?