Къде е България?

Къде е България?Глобалната икономика казва,  че светът се състои от център, който управлява останалите,  полупериферия и  периферия,  която е обект на управление.  Центъра са страните от Г-7 плюс Русия, полупериферията страните от Г-20, а къде е България?

България е малка, национална държава. Фарид Закарая казва, че за да има национална държава трябва да има 25 000 $ БВП и 80% грамотно население.  България има само 7100 евро БВП и около 20 % неграмотно население, което бързо се увеличава.  За да имаме национална държава ни трябва население с обща идентичност, език и култура. Това по нищо не личи в изострената политическа обстановка в страната.  При последното преброяването 83% от преброените са се определили като българи, в това число влизат и голяма част от ромите.

Днес има световен демографски проблем. Според европейски проучвания за да продължи да съществува дадена нация,  едно семейство трябва да има поне 2,11 деца.  Исторически доказано е, че никоя нация не се е възстановила при числа под 1,3 деца на семейство. Това е така, защото би отнело повече от 80 години за възпроизводство, а няма такъв икономически модел, който да подържа нацията през това време. Знаете ли колко деца раждат българските жени? – Под едно дете на семейство!

Всеки има интереси,  но големите държави имат големи интереси и когато се скарат става световна война.  Техните интереси се простират по целия свят.  Ресурсите на малките държави, като България са ограничени и интересите им имат по-малък периметър.  Те се опитват да използват интересите на великите сили.  Тяхното преминаване от един блок в друг не променя баланса на силите,  но понякога действа ефекта на доминото.  Малката държава трябва да е като дрян,  да се огъва,  но да жили.  Интересно до къде стигат интересите на България, след като голяма част от народа ни простира интересите си до кварталната кръчма?

Какво е държавата?

Древна човешка институция, която води началото си от Месопотамия. По късно в Китай са създали администрацията и в Европа възниква модерната държава,  която трябва да подържа реда, сигурността,  законността и собствеността.

Макс Вебер казва, че държавата е политическо обединение за господство и принуда. Фокуяма описва държавата като легитимно обединение за насилие над определена територия.

Провалена държава има,  когато властта не може да си контролира територията.  Всички национални държави привличат към себе си бившите си колонии чрез образование. България е имала само една подобна област – Македония, но дали предоставяме някаква възможност за образование там?

Определящи са не размера на държавата,  а нейната мощ и относителна сила.  Слабите държави постоянно се сблъскват с проблема оцеляване.  При тях отсъства военна мощ и затова разчитат на съюзи, което води до политически слабости.  България е зависима от Руския нефт и западните  инвестиции.  За нас е важно в Кавказ и Средна Азия да няма война. Да, ама не е така.

За целта трябва да предоставяме сигурност,  защото никой не иска да инвестира на рисковано място.  Влизането ни в НАТО е повишило инвестициите със 70 %,  но пак не са много.   Т.е трябва още сигурност,  да няма корупция,  ефективна съдебна система и т.н. Според едно изследване за характера на Балканските народи, осъществено чрез анкета в която хората определят с една дума различните националности са се получили следните резултати:  сърбите са хитри,  хърватите коварни, а българите  – непостоянни! Това мислят другите за нас, колкото и да ни е неприятно.

Ние самите също усещаме несигурност и държавата трябва да намаля това чувство на несигурност.  Всяка държава се състой от общество, стопанство и държавен апарат.  Стопанството е най-податливо на заплахи и трябва да бъде стабилно,  устойчиво, гарантирана надеждност, адаптивност и самоусъвършенстване.