План за спасение на България в 10 точки

План за спасение на БългарияПовече от двадесет години след промените народът ни продължава да живее в духовна криза, нищета и несигурност. Скована е предприемчивостта на гражданите. Потресаваща некомпетентност унищожава индустрията. Разруха и парализа унищожават земеделието. Безработица. Страх! Страх за работа, за здравето, за семейството и най-вече страх за бъдещето на децата ни. Криза в здравеопазването, просветата, науката и културата. Безсилие на полицията и съкращаване на армията – символите на държавата.

За човек, който не знае къде отива,  всички пътища са добри – Конфуции.

Все повече, като гледам новините по телевизията се питам ще оцелее ли България, като национална държава след като и  Българския народ вече не знае какво иска?

Обединяваме се само в отрицание на направеното без да можем да посочим как да го направим по-добре.  Пример за това са настоящите стачки целия народ е съгласен, че сметките за ток са ни високи, но не можем да кажем, какво точно искаме от управляващите. Завираме си главата в пясъка, като щрауси и ги оставяме сами да решават. Различни правителства се опитваха да изведат страната от безпътицата, но това няма да се случи докато самите ние не коригираме недостатъците си.

Нека не оставяме другите да вземат решения вместо нас и живота да се случва без наше участие. Нека се гордеем с историята си,  но да си признаем, че не сме идеални.  Да видим собствените си недостатъци и да започнем да ги коригираме един по един.

Необходима е генерална промяна в нашата култура, идеали  и ценностна система.  Това може да се постигне, като всеки започне сам от себе си със следните точки:

  1. Първо трябва да променим себе си и да се отворим към света, да повярваме, че богатството зависи от самите нас и нашата предприемчивост. Това е цялостна културна промяна в нагласите и ценностната система на българите, която изисква държавна пропаганда.
  2. Второ да станем по-дисциплинирани  и да се научим да работим в сътрудничество, за да се опитаме да не стоим безучастно, а да съградим заедно нещо ново.
  3.  Да излъчим истински национален елит и политици от нов тип, които да ни поведат  към промяна на статуквото. За целта трябва да  мислим с главите си преди да гласуваме на изборите и нека погледнем по – далеч в бъдещето.  Нека гласуваме не за тези, които ще ни дадат повече кебапчета сега, а за  тези,  които ще  работят за бъдещето на децата ни.   За всеки случай да не ни излъжат е необходимо да се въведе деклариране на финансовото състояние на входа и изхода от всички политици и ръководни лица.
  4. Промяната в ценностите и нагласите може да се постигне само с отворена българска журналистика, която да поощрява модерните български ценности, стремеж към развитие и иновации. Защо да не започнем това национално събуждане от българските медии и Българското Интернет пространство?   Това е идеалното място, което ще разнесе искрата на надеждата. Сърце подир сърце върви и запалва тоя, който сам гори!
  5. Промяна на националната идентичност включва духовното единение на всички българи по света и подпомагането им от държавата. Достойна външна политика  включително за Македония.
  6. Политическа воля за намаляване на бюрокрацията, чрез минимизиране, опростяване на съществуващите процедури.  Тук става въпрос не за редуциране и съкращаване на администрацията и държавните служители, а за намаляване на бюрокрацията и улесняване на потребителите. Това може да се случи като се съсредоточим върху трите П–та:  Патриотизъм, прагматизъм и правила. А  за да си патриот трябва да си богат!  Бедния не може да е патриот, когато му къркорят червата.
  7. Създаване на ясни правила в пазарните отношения и добри условия на българското производство. За да има промяна в икономиката трябва да има производство.  Необходимо е да се вземат спешни мерки за повишаване конкурентоспособността на нашите стоки,  защита на българските производители и подпомагане на износа. България е аграрна страна и трябва да се закрилят земеделските стопани, чрез гарантиране на пазара на зърнопроизводителите, животновъдите,  гроздето и тютюна с предварително изкупени квоти на определена цена.
  8. Запазване на кадрите в здравеопазването и предоставяне на безплатни лекарства без бюрократични пречки.
  9.  Най-вече промяната може да се постигне с образование, което да развива предприемчивите, самостоятелни и инициативни личности, а не да изисква послушание,  респект и ниска самооценка на учениците. За да се постигне тази качествена промяна в образованието е необходимо да се издигне престижа на учителите. Как да си престижен, когато имаш малка заплата?
  10. Необходимо е обвързване на заплатата на учителите със средната в бюджетната сфера и данъчни облекчения за образователни и научни дейности, спонсорство. Освобождаване на всички книги и учебници от данък. Разширяване на възможностите за извънбюджетното финансиране и облекчаване на разходите на училищата.

Трите основни фактора, които пречат на България са бедност, безработица и корупция.  Те не могат да се премахнат сами по себе си, но може да се създадат добри условия за навалянето им в следствие на променените нагласи и ценностна система от по-горните точки.

Нека да го направим, като започнем от себе си и да направим България прекрасно място за живот.