Политичска (НЕ)стабилност

Политическа нестабилностПод понятието „политика” обикновено се разбира програма за постигане на определени цели.  Политиката е конкуренция на интереси за господство в държавната власт.  Потребностите водят до интереси, които до появата на държавата са се регулира с религия и морал.  За да имаме някаква общност, трябва да има мир вътре в общността.  Само държавата да притежава монопола върху насилието, а не футболните фенове или ромските старейшини, например.

Политиката е представителство на властно значими групови интереси.  С други думи да представлява докторите, порицайте и т.н.  Интерес чието постигане е недостижимо без разпределение на обществени ресурси,  т.е задължително използване на държавата за постигане на набелязаната програма.

Функциите на политиката са да представлява интересите. Да рационализира конфликти в обществото.  Политическите конфликти възникват,  като реален конфликт се украси емоционално за да се изгради образ на врага.  Така проектираме цел и план.  За да направим един проект политически той трябва да се номинира от  политик за политически проблем или да организираме група за натиск.

Групите за натиск са организации, които не искат политическа власт, а просто да укажат натиск  върху държавната администрация.  Неин инструмент е лобизма.  В България лобизъм  е лоша дума,  защото се приравнява на шуробаджанащина, а в САЩ е законова техника.

Политическата стабилност  зависи от два фактора:

вяра (осъществява се с пропаганда);

страх ( за тези който не вярват).

Властта е отношение между субект, който издава разпореждане и обект,  който изпълнява.  За да се подчини даден обект може да се използват следните тактики:

– принуда;

– компенсация;

– условно подчинение заради интерес, убеждение, съвпадение.

На субекта за да властва му трябват източници за власт:

–      богатство;

–      авторитет;

–      харизма;

–      да притежава организирана група, като дванадесетте  апостоли

–      знания (сведения, данни, информация, умения). Знания плюс мъдрост е равно на опит.

Най-важното за властта е да бъде легитимна и обектите да я признават.   Признанието се получава с политически апелации. Ако признанието падне под 25% правителството пада. Политически стабилно правителство има когато се води ефективна политика и има върховенство на закона.

Във външната политика когато  сме слаба  страна, сме  принудени да даваме суверенитет за политическа закрила, както прави България.

Точно поради тази причина с благословията на САЩ София демонстрира все по-дружествени  отношения с ориенталския гигант Турция. Това е особен вид жонгльорство на фона на експанзивната политика на турците на Балканите, в което всяка погрешна стъпка ще е фатална за националната ни независимост.