Актуални аспекти на военно-политическата интеграция между държавите на договора за колективна сигурност (ОДКС) 

Представяме ви новата студия в нашата колекция от книги на военна тематика от младия автор Николай Кисьов.

Може да изтеглите студията на тема Актуални аспекти на военно-политическата интеграция между държавите на договора за колективна сигурност (ОДКС) от този линк.

Тя представя механизмите на военно-политическата интеграция между страните участници в Организацията на Договора за колективна сигурност. Основната цел е да се покаже важността на Организацията за поддържането на регионалната военна и политическа стабилност и ролята ѝ на балансьор в регионалните процеси, свързани със сигурността, засягащи пряко и косвено страните участници.

Изследването е основано на публично достъпни източници на информация, интервюта на длъжностни лица, анализи, оценки и изследвания на неправителствени организации и международни
правителствени институции.

Авторът Николай Кисьов е студент във факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Георги Стойков Раковски”. Публикационната му дейност е в сферата на политическия анализ, политическата социология, политическата история, интеграционните процеси, регионалната сигурност и геополитиката.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. УВОД
 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪВРЕМЕННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ
 3. МЕЖДУ СТРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДОГОВОРА ЗА КОЛЕКТИВНА СИГУРНОСТ
 4. ОДКС и съвременната геополитическа ситуация в Централна Азия
 5. Организационна структура и функционални дейности на ОДКС
 6. Сътрудничества и механизми в областта на колективните усилия
 7. ПРОБЛЕМИ НА РЕГИОНАЛНАТА И ГЛОБАЛНАТА СИГУРНОСТ, ЗАСЯГАЩИ СТРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ
 8. В ОРГАНИЗАЦИЯТА
 9. Анализ на функционирането на Организацията
 10. Проблеми, цели, ценности и единство в ОДКС
 11. Изпреварваща интеграция
 12. „Особените мнения“, проблемът при консенсуса и единството
 13. Дилемата „демокрация–стабилност“
 14. Проблеми и перспективи на отношенията на ОДКС и НАТО
 15. Въпроси за формирането на коалиции
 16. Развитие на миротворческия потенциал на ОДКС
 17. Армения – между два геополитически полюса
 18. Изводи
 19. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изтегли: Актуални аспекти на военно-политическата интеграция между държавите на договора за колективна сигурност (ОДКС).