Книга за спасение на България

Книга за спасение на България

Съдържание на книгата:

 1. Сигурност – има ли такова понятие?
 2. Геополитика – играта на големите
 3. Енергийна сигурност
 4. Къде е България ?
 5. Политическа (не)стабилност
 6. Проблеми на Югоизточна Европа
 7. Черноморски регион – непознати, но близки
 8. Военният аспект на сигурността
 9. Гражданско-военно сътрудничество, нито рак, нито щука
 10. Заплаха от природни бедствия
 11. Социални конфликти
 12. Корупция
 13. Свобода на медиите
 14. Демографска криза
 15. Информационната сигурност, като част от националната сигурност
 16. Безработицата – новата чума
 17. Какво сме дали на света?
 18. Българската пирамида на мотивация
 19. Народопсихология на съвременния българин
 20. Реформа в образованието
 21. Национална идентичност
 22. План за спасение на българия в 10 точки
 23. Моето верую